Technický list Xylamon

1.    NÁZEV VÝROBKU XYLADECOR XYLAMON IMPREGNAČNÍ NÁTĚR

2.    POPIS VÝROBKU
Bezbarvý nátěrový prostředek na ochranu dřeva, na bázi rozpouštědel, určený k  použití jako základní impregnace před dalšími nátěry

3.    OBLAST POUŽITÍ
Pro dřevo vystavené působení povětrnostních vlivů jako ochranný základní nátěr. Jako základní nátěr na dřevo v exteriéru, okna, dveře, nosné dřevěné konstrukce, dřevo ve vlhkých prostorách v interiéru.

4.    ODSTÍNY
Bezbarvý.

5.    SLOŽENÍ
Propiconazol 1,2%.
Hustota / 20 °C:               Cca 0,86 g/cm³.
Viskozita AK 3 / 20 °C:    Cca 22 sec.
Bod vzplanutí:        Cca 40 °C.

6.    VLASTNOSTI
Trvale chrání dřevo před napadením hmyzími škůdci, zamodráním, houbami (trouchnivěním), vlhkostí a povětrnostními vlivy.
Zlepšuje přilnavost a trvanlivost následných nátěrů.
Vyrovnává rozdílnou nasákavost povrchu dřeva.
Při přetření jinými nátěry bude jejich barevný tón stejnoměrný.
Snadno se zpracovává.
Rychle zasychá - nehořlavý.
Slabě zapáchá, po zaschnutí bez zápachu.
Při použití železných namáčecích nádob musí být vnitřní stěny chráněny lakem odolávajícím rozpouštědlu.

200 g/m2 (100 g/m2 jako ochrana proti zamodrání)  podle uznávacího certifikátu číslo 19/90 Zkušebny ochranných prostředků pro dřevo se zkrácenými označeními podle rakouské normy B 3802, část 2:
B =     preventivní ochrana před zamodráním
Fb=         ochrana před houbami, před trouchnivěním
W =         odolnost proti povětrnostním vlivům a  vlhkosti, vhodný pro venkovní použití

7.    POUŽITÍ
Jako základní nátěr na dřevo v exteriéru, okna, dveře, nosné dřevěné konstrukce, dřevo ve vlhkých prostorách v interiéru.

8.    ZPŮSOBY NANÁŠENÍ
Nezpracovávejte při teplotách nižších než +5°C. Před použitím dobře rozmíchat - neředit! Nanášejte pomocí štětce nebo válečku.
Nenanášejte stříkáním - vznikající mlha ohrožuje zdraví a životní prostředí! Dřevo pod střechou, např. krovy, vazníky: 2 - 3 nátěry.

U rozměrově stálých konstrukčních dílů, jako jsou okna a dveře,  1 x XYLADECOR XYLAMON  Impregnační základ, poté dvakrát natřít produktem XYLADECOR OVERSOL silnovrstvá lazura.
V suchých  obytných prostorách jen pro namáhané nebo vyztužující dřevo: natřít 1 - 2 Xyladecor  Xylamonem impregnační základ, pak proveďte krycí nátěr  produktem Xyladecor  zušlechtění dřeva, který neobsahuje aktivní přísady ani rozpouštědla.
Není třeba žádné mezibroušení. Další nátěr provádějte po cca 2 hodinách. K dokonalému proschnutí dojde po cca 12 hodinách.  Do jednoho měsíce je nutno provést krycí nátěr proti působení ultrafialového záření pomocí produktů s obsahem pigmentu.

SO =         natřít, krátce ponořit, polít, natřít ve stříkacím tunelu. Nesmí být použito ruční stříkání nebo rozprašování.
T =            ponořit (doba ponoření 20 minut až několik hodin).
L =            máčení v korytě nebo částečná impregnace namáčením
                  (několik hodin až několik dnů).
Im =          impregnace vrtané díry

Xylamon je připraven k okamžitému použití a nesmí se ředit!

9.    VYDATNOST
Cca 12 m² z litru.

10.    BALENÍ
0,75; 2,5 a 5 litrů

11.    DOBA SCHNUTÍ
Další nátěr provádějte po cca 2 hodinách. K dokonalému proschnutí dojde po cca 12 hodinách.

12.    ČISTĚNÍ VYBAVENÍ
Technickým benzínem nebo terpentýnem

13.    SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY
Doba uskladnění min.10 let v uzavřeném originálním balení. Teplota uskladnění +5°C až +30°C. Skladovat v suchu.


14.    OMEZENÍ POUŽITÍ
Produkt obsahuje biocidní aktivní látky proti napadení dřevokaznými houbami a zamodráním. Používejte jej proto jen tehdy, jestliže je ochrana dřeva předepsána nebo jestliže je v konkrétním případě nutná.


Údaje odpovídají našim současným vědomostem a  znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.