Technický list Xyladecor Royal

1.    NÁZEV VÝROBKU XYLADECOR ROYAL

2.    POPIS VÝROBKU
Hedvábně lesklá, neskapávající kompaktní lazura na bázi alkydové pryskyřice. Obsahuje rozpouštědla. Kompaktní gel pro stylové zušlechtění dřeva s ochranou proti tvorbě skvrn.

3.    OBLAST POUŽITÍ
Ideální pro ochranu dřeva v exteriéru před působením povětrnostních vlivů (vlhkost, sluneční záření), zejména i pro rozměrově stálé stavební součásti, jako jsou okna a vnější dveře včetně jejich vnitřní strany, obklady fasád, garážová vrata, střešní podhledy, žaluzie atd.

4.    ODSTÍNY
Dle aktuální nabídky.
Barevné odstíny navzájem mísitelné.

5.    SLOŽENÍ
Modifikovaná alkydová pryskyřice a železité pigmenty.   
Účinek - chrání dřevo v exteriéru před povětrnostními vlivy (vlhkost, sluneční záření).

6.    VLASTNOSTI
Neskapává. Vytváří film. Tixotropní tekutina.
Hedvábně lesklá.
Dlouhý otevřený čas – lze zpracovávat bez ohledu na nasazení.
Vysoká ochrana proti UV-záření.
Zdůrazňuje kresbu dřeva.
Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům.
Odpuzuje vodu.

Hustota při 20 st. C: ca 0,9 g/cm2

7.    PŘÍPRAVA POVRCHU
Nový nátěr – odlupující se staré nátěry beze zbytku odstraňte (broušením resp. odstraněním nátěru). Staré povrchy natřené výrobkem Xyladecor Royal jen lehce obruste a povrchově očistěte.

8.    ZPŮSOBY NANÁŠENÍ
Xyladecor Royal je připraven k použití a není třeba jej protřepávat nebo promíchávat. Míchání přechodně pozmění gelovitou strukturu.
Nanášejte pomocí měkkého, plochého štětce ve směru kresby dřeva. V případě mimořádně hladkého povrchu naneste jeden nátěr a po uplynutí ca. 16 hodin lehce přebruste jemným brusným papírem, poté vyčistěte a naneste druhý nátěr.
Použití na neošetřené, nové dřevo jehličnanů (smrk, borovice) - pro trvalou ochranu před zamodráním se doporučuje předchozí aplikace základního nátěru pro ochranu dřeva, např. Xyladecor Xylamon impregnační základ. Dřevo vystavené přímému působení povětrnosti ošetřujte jen barevnými druhy produktu Xyladecor Royal.
Mnoho druhů dřev vylučuje barevné impregnační látky, které mohou být vlivem dešťové vody vymyty, čímž  může dojít k zabarvení pod nimi se nacházejících omítnutých částí a zdiva.
Proto po ošetření výrobkem Xyladecor Royalem natřete řezné hrany nahoře i dole ještě jedním, tj. třetím nátěrem

9.    VYDATNOST
Spotřeba:     
0,75 l  vystačí ve dvou vrstvách na cca 6 m²;
2,5 l na cca 20 m² při dvou nátěrech na hoblovaném dřevu.

10.    BALENÍ
0,75 a 2,5 litru.

11.    DOBA SCHNUTÍ
První nátěr nechejte schnout cca 16 hodin (při 20°C / 65% relativní vzdušné vlhkosti). Schnutí může být ovlivněno teplotou, vlhkostí vzduchu, podkladem a druhem dřeva.

12.    ČISTĚNÍ VYBAVENÍ
Čištění štětce: Pomocí ředidla S 6006. Zbytky čistící lázně řádně zlikvidujte.

13.    SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY
Produkt skladujte v originálním balení, teplotě do 30°C, maximálně 10 let
Nesmí vniknout do podzemních či povrchových vod nebo do kanalizace.
Prázdný obal, případně se zbytky materiálu, odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.


Údaje odpovídají našim současným vědomostem a  znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.