Technický list Xyladecor Oversol

1.    NÁZEV VÝROBKU XYLADECOR OVERSOL

2.    POPIS VÝROBKU
Silnovrstvý lazurovací lak na bázi alkydové pryskyřice.
K ošetření dřevěných ploch, oken a dveří vystavených  povětrnostním vlivům a UV záření.
Zvláštní technologie ICI zajišťuje ochranu natřených ploch po dobu min. 6 let.

3.    OBLAST POUŽITÍ
Dřevo na volném prostranství, okna, dveře, zahradní nábytek, atd.
Vhodný jako vrchní nátěr po přípravku Xyladecor nebo Xyladecor Xylamon impregnační základ na plochy vystavené plnému působení povětrnostních vlivů a UV záření (balkony, dřevěná obložení, okna, dveře, vrata, apod.).

4.    ODSTÍNY
Dle aktuální nabídky, cca 8 barevných odstínů.
Barevné odstíny jsou navzájem mísitelné.

5.    SLOŽENÍ
Speciální průhledné mikropigmenty oxidu železnatého a organické pigmenty.
Obsahuje fungicidní účinné látky k aktivní ochraně vrstvy nátěru.
Rozpouštědlo: Alifatické uhlovodíky s malým zápachem.


6.    VLASTNOSTI
Nátěr vytváří film, který je prodyšný pro vodní páry. Má vyšší podíl pevných částic. Zápach rozpouštědla odezní po proschnutí a vyvětrání.

OCHRANNÉ PŮSOBENÍ
Velmi dobrá stálost vůči počasí a UV záření.

7.    PŘÍPRAVA POVRCHU
Staré neznámé nátěry odstranit, povrch přebrousit a provést základní impregnaci. Nátěry provedené silnovrstvou lazurou očistit a následně přetřít přímo nebo po lehkém obroušení. 

8.    ZPŮSOBY NANÁŠENÍ
Natírat. Nestříkat. Mlha vznikající při stříkání poškozuje zdraví a životní prostředí. Je připraven k přímému použití a nesmí být ředěn.
Nové dřevo: 1 x  natřít přípravkem XYLADECOR na bázi rozpouštědel nebo Xyladecor Xylamon impregnační základ, poté 2 x natřít přípravkem XYLADECOR OVERSOL (2in1)
Renovace: 1 x Xyladecor (pro případné sjednocení barvy) a poté 1 x XYLADECOR Oversol (2 in1).

Sousedící materiály je nutno zakrýt, jejich případné znečištění ihned odstranit. Plastické materiály bezpodmínečně zakrýt.

9.    DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY
Min. 2 x 50 mikrometrů mokré vrstvy.
Podíl pevných látek:     cca 38 %.

10.    VYDATNOST
1 litr stačí při dvou nátěrech na cca. 10 m2

11.    BALENÍ
0,75 litru, 2,5 litru a  5 litrů

12.    DOBA SCHNUTÍ
Další  nátěr po cca 16 hodinách.
Povrch je suchý na dotek po 4-6 hodinách.
Natírejte jen v dobře větraných prostorách.

13.    ČISTĚNÍ VYBAVENÍ
Technickým benzínem nebo terpentýnem.

14.    SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY
Skladovat v suchu.
V originálně uzavřeném obalu skladovatelnost nejméně 10 let.

15.    OMEZENÍ POUŽITÍ
Nepoužívat pro sauny.
Dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění rostlin.
Nepřelévejte do nádob určených pro potraviny a nápoje.
Nezpracovávejte při otevřeném světle nebo ohni.
Hořlavý. K hašení použijte písek nebo práškový hasící prostředek.
Používat jen v dobře větraných prostorech.
Nesprávné použití může vést k poškození zdraví!
Při rozlití posbírat pomocí materiálů sajících tekutiny, např. písek, piliny atd.


Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.